апатия
космично, необычно и просто прекрасно!

@музыка: the pete and mike band – afloat